*(J) Written in Japanese

Trường chuyên môn

Kiến thức cơ bản về các trường chuyên môn 01

Trong thời đại mà「Kỹ năng sống」được đề cao, giá trị của các trường chuyên môn càng rõ rệt

Thời đại mà hơn 70% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học tiếp tục học lên cao.Ngoài số lượng học sinh tiếp tục học lên cao tại bậc đại học không ngừng tăng, số lượng học sinh muốn mình có được những kỹ năng và kỹ thuật chuyên môn cần thiết cho công việc lý tưởng sau này mà chọn con đường tiếp tục học lên cao tại các trường chuyên môn trong những năm gần đây cũng đạt tỷ lệ từ 16~17%. Do mức độ khó của kỳ thi vào các trường đại học giảm xuống, dẫn tới vấn đề trình độ chung cũng bị giảm sút. Ngoài ra, số lượng học sinh khi chọn lựa các trường để học lên cao không có mục tiêu rõ ràng , chọn học tiếp lên đại học chỉ bởi lý do 「chỉ cần học đại học, sau này dễ dàng kiếm việc」cũng gia tăng, vì vậy các trường đại học cũng đang phải đau đầu đối mặt với việc tư vấn cho sinh viên về kỹ năng sống cũng như kiến thức hướng nghiệp. Do tình hình chung như vậy nên tầm quan trọng của 「Giáo dục nghề」một thời bị xao nhãng, giờ đây lại một lần nữa được coi trọng. Các trường chuyên môn hoạt động hiệu quả trong việc đào tạo và bồi dưỡng kỹ năng sống cho các đối tượng trong xã hội, tích lũy kiến thức thực tiễn, đã rõ rệt chứng minh được vai trò của mình trong hệ thống giáo dục cấp cao.

Đầu ra cho học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông ( từ năm 2002~2016)

学校基本検査

Xem hình lớn

「Người có chuyên môn」và「Người có chuyên môn cao」

Cũng giống như sau khi tốt nghiệp đại học bạn sẽ được trao bằng 「Cử nhân」, sau khi hoàn thành khóa học từ 2 năm trở lên tại các trường chuyên môn bạn sẽ được trao danh hiệu 「Người có chuyên môn」, hoàn thành khóa học từ 4 năm trở lên sẽ được trao danh hiệu 「Người có chuyên môn cao」.Những học viên giành được danh hiệu 「Người có chuyên môn cao」đồng thời cũng đủ tiêu chuẩn để được vào học tại các viện nghiên cứu.

Cũng có những sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học chọn học tiếp tại các trường chuyên môn nhằm trang bị thêm cho mình 「Năng lực thực tiễn cho công việc」.

Theo số liệu điều tra cơ bản về các trường học được thực hiện bởi Bộ Giáo dục năm 2016 thì số sinh viên sau khi tốt nghiệp các trường đại học, đại học ngắn hạn tiếp tục học tại các trường chuyên môn lên tới khoảng 17000 người. Trong đó có cả những người đã từng đi làm và có kinh nghiệm xã hội, theo điều tra hàng năm của Hiệp hội các trường chuyên môn nội đô Tokyo thì hàng năm tỷ lệ những học viên sau khi tốt nghiệp các tổ chức giáo dục cao cấp như đại học vào học tiếp tại các trường chuyên môn chiếm khoảng từ 10% trở lên.
Lý do để các sinh viên sau khi tốt nghiệp đại học tiếp tục học tại các trường chuyên môn là do nhu cầu tìm kiếm việc làm, trong đó đa số là với mục đích 「Có được chứng chỉ nghề」hoặc 「Học những kiến thức, kỹ năng chuyên môn」. 「Không tìm ra được lối đi cho mình khi tham gia các hoạt động tìm việc tại các trường đại học」「Sau khi tốt nghiệp đại học không được các tập đoàn nhận vào làm việc, chỉ có thể làm những công việc đơn giản tạm thời」, những người quyết tâm làm lại từ đầu, cũng có những người 「Thực ra khi còn đang học tại các trường phổ thông trung học đã muốn học các trường chuyên môn, nhưng do những người bên cạnh thuyết phục nên đã vào học tại các trường đại học」.Các trường chuyên môn không giới hạn độ tuổi cũng như kinh nghiệm, chỉ cần có mục tiêu rõ ràng là có thể bắt đầu học tập.

就職数就職数

Ngoài đối tượng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ra, cũng có những sinh viên đã tốt nghiệp đại học, những người đã và đang đi làm, lưu học sinh người nước ngoài.

Học sinh cùa các trường chuyên môn ngoài học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông năm đó ra, còn có những sinh viên đã tốt nghiệp các trường đại học, đại học ngắn hạn nhưng muốn có được chứng chỉ nghề để thuận lợi hơn khi tìm việc, những người muốn thay đổi công việc hiện tại và những người hiện đang làm việc nhưng muốn nâng cao năng lực của bản thân, những lưu học sinh người nước ngoài muốn học tập kỹ thuật hiện đại của Nhật Bản... Giáo dục tại các trường chuyên môn đáp ứng và mở rộng nhu cầu thực tiễn đa dạng cho tất cả các đối tượng học viên.


Các trường chuyên môn và 「Các trường không được công nhận」khác nhau như thế nào

Các trường chuyên môn được thành lập và được người đứng đầu các đơn vị hành chính địa phương như quận, huyện, tỉnh...phê duyệt

Không nhầm lẫn giữa「Các trường không được công nhận」và các trường chuyên môn

Các trường chuyên môn được thành lập dựa trên điều 124 Luật giáo dục trường học, được phê duyệt bởi những người đứng đầu các đơn vị hành chính địa phương. Các trường không được công nhận tuy cũng đào tạo kỹ năng nghề nhưng chưa được cấp giấy phép chính thức, học tập tại các trường không được cấp phép có thể gặp nhiều vấn đề phức tạp trong quá trình học cũng như tìm việc làm sau khi tốt nghiệp (xin tham khảo bảng liệt kê) , vì vậy khi chọn trường phải hết sức cẩn thận, không nhầm lẫn.

Các trường chuyên môn và 「Các trường không được công nhận」khác nhau như thế nào

専門学校と「無認可」の違い図

Danh hiệu sau khi tốt nghiệp

Sau khi hoàn thành khóa học sẽ giành được danh hiệu「Người có chuyên môn」và「Người có chuyên môn cao」

Sau khi tốt nghiệp đại học bạn sẽ được trao bằng 「Cử nhân」, sau khi tốt nghiệp đại học ngắn hạn bạn sẽ được trao bằng 「Cử nhân đại học ngắn hạn」.Cũng như vậy, ※1sau khi hoàn thành khóa học từ 2 năm trở lên tại các trường chuyên môn bạn sẽ được trao danh hiệu 「Người có chuyên môn」,※2hoàn thành khóa học từ 4 năm trở lên sẽ được trao danh hiệu 「Người có chuyên môn cao」.

  • ※1:Điều kiện tốt nghiệp yêu cẩu phải có tổng số thời gian lên lớp từ 1.700 giờ trở lên ( tính theo đơn vị học phần từ 62 học phần trở lên) , đồng thời dựa trên kết quả thi .
  • ※2:Điều kiện tốt nghiệp yêu cầu phải có tổng số thời gian lên lớp từ 3.400 giờ trở lên ( tính theo đơn vị học phần từ 124 học phần trở lên), biên soạn được một khóa học giáo dục có hệ thống, kết quả các bài kiểm tra và kết quả trong suốt quá trình học đạt chuẩn.

Sau khi học xong các trường chuyên môn sẽ giành được danh hiệu ,còn sau khi tốt nghiệp các trường đại học, các trường đại học ngắn hạn sẽ nhận học vị.

専門学校修了後に与えられる称号と大学・短大卒業後に与えられる学位図

Các trường chuyên môn có đối tượng học viên theo học đa dạng.

Từ kinh nghiệm xã hội của những học viên nhập học vào các trường chuyên môn nội đô Tokyo tháng 4 năm 2016 cho thấy số 「học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông năm đó」chiếm 67,8%, tỷ lệ tương đương với cứ 3 học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông thì có 2 người chọn theo học tại các trường chuyên môn. Ngoài ra còn có các sinh viên đang theo học tại các trường đại học, đại học ngắn hạn, các học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và đã đi làm một thời gian, các lưu học sinh người nước ngoài xin nhập học vào các trường chuyên môn, tỷ lệ này chiếm 13,4%.
Trường chuyên môn có học viên có quốc tịch và độ tuổi không giống nhau, nhưng có chung một mục tiêu và một môi trường học tập.

Nội dung chi tiết về học viên nhập học vào các trường chuyên môn nội đô Tokyo tháng 4 năm 2016.

平成30年4月都内専門学校入学者の学歴別内訳(昼夜合計)図

Các khóa học hướng tói mục tiêu toàn diện và sát với thực tế, nhiệt tình hướng dẫn một thầy một trò khi cần thiết

Các trường chuyên môn được coi là có thế mạnh trong thị trường việc làm, không chỉ bởi lý do có tỷ lệ xin được việc làm toàn diện.Thành quả đáng tự hào của giáo dục trong các trường chuyên môn là có tỷ lệ tới 90% trở lên những ng ười tham gia thị trường lao động 「tìm được việc làm liên quan tới ngành đã học」là học viên tốt nghiệp các trường chuyên môn .
Trong đó , giành được chứng chỉ nghề mang tính quốc gia, phù hợp với yêu cầu khi tìm việc làm, đối với các ngành nghề liên quan đến y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội... thì hàng năm gần như là 100%, con số này minh chứng rõ ràng cho việc 「thực sự thuần thục kỹ năng」của các học viên tại các trường chuyên môn.
Với mục đích đào tạo kiến thức thực tiễn, giúp ích trong việc tìm kiếm việc làm, các trường chuyên môn trong quá trình đào tạo luôn nỗ lực ở mức tối đa giúp học viên của mình có được cơ hội phỏng vấn tại các công ty ở các ngành nghề phù hợp với mong muốn, cá tính và năng lực thực tế của học viên.

Nhiệt tình hỗ trợ học viên từ lúc nhập học cho tới khi tốt nghiệp

Các tin tức về hoạt động tìm việc làm của sinh viên các trường đại học hiện tại đều nằm trong trang web về thông tin tìm kiếm việc làm trên mạng Internet.Từ việc thu thập các thông tin về các công ty tới sắp xếp đi xin việc đều do sinh viên tự thực hiện.So sánh như vậy để thấy được, ở các trường chuyên môn thì hoạt động tìm việc làm chủ yếu do nhà trường đóng vai trò chính, học viên chỉ cần chuyên tâm học tập là đã có thể tham gia các hoạt động tìm việc làm hiệu quả. Đặc trưng chủ đạo của việc sắp xếp tìm việc làm của các trường chuyên môn là các nhân viên tư vấn v iệc làm cho học viên và giáo viên chủ nhiệm lớp luôn liên lạc chặt chẽ với nhau. Sự kết hợp giữa giáo viên chủ nhiệm - người hiểu rõ năng lực và cá tính của học viên với những nhân viên bộ phận tư vấn việc làm-những người hiểu rõ về các công ty sẽ có thể khiến học viên tìm được công việc mà mình mong muốn, phù hợp với năng lực của bản thân cũng như có thể đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Có rất nhiều trường có nhân viên hỗ trợ tư vấn việc làm luôn túc trực tại trường, bất cứ lúc nào học viên có thắc mắc cũng đều có thể tới xin tư vấn hỗ trợ. Ngoài ra, việc giúp đỡ tư vấn cho các học viên muốn về quê hương mình để làm việc hay những lưu học sinh người nước ngoài muốn ở lại Nhật Bản làm việc cũng hết sức chu đáo. Để có thể tư vấn cho học viên có nhu cầu chuyển đổi công việc sau khi tốt nghiệp hoặc đi làm lại, nhà trường có một đội ngũ tư vấn hoàn chỉnh và hoạt động hiệu quả.

専門学校の就職指導5つの特長図

Tỷ lệ giữa toàn bộ số người xin được việc làm và tỷ lệ xin được việc làm ở lĩnh vực liên quan đến ngành học trước đây

就職した人のうち関連分野の仕事についた割合


Hướng dẫn tìm việc làm

Bắt đầu sau khi nhập học ở năm thứ nhất không bao lâu. Bắt đầu từ việc chuẩn bị tâm lý chuẩn bị tìm kiếm việc làm.Sau đó vào mỗi học kỳ hoặc định kỳ tổ chức biên soạn các khóa học phù hợp có 「Phương pháp nghiên cứu về các công ty」「Phương pháp tiến hành hoạt động tìm kiếm việc làm」 phù hợp với tình hình thực tế. Hướng dẫn học viên sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả 「Trang web trên mạng Internet cung cấp các thông tin về việc làm」.

Nghiên cứu về các công ty

Vừa học tập vừa làm việc áp dụng các kiến thức thực tiễn tại các tập đoàn hoặc các công ty.Việc「Rèn luyện thực tế」「Nghiên cứu và học tập tại hiện trường」...hoặc thời gian thực hiện, phương thức thực hiện ở mỗi trường có thể không giống nhau. Có trường chỉ tổ chức cho các đối tượng học viên có nhu cầu tham gia, cũng có những trường thì đưa vào khóa học chính thức bắt buộc cho tất cả các đối tượng học viên.

Họp lớp

Có khá nhiều các trường chuyên môn có giáo viên chủ nhiệm quản lý học viên, gần đây trong các cuộc họp lớp có nhiều giáo viên chủ nhiệm cũng giành thời gian để tư vấn và hướng dẫn học viên các thông tin về tìm kiếm việc làm. Nhằm mục đích có thể giải đáp những thắc mắc, những nỗi âu lo của các học viên, các giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp chặt chẽ với các nhân viên tư vấn việc làm và cùng chia sẻ những thông tin mới nhất.

Hội thảo về các công ty

Mời những người phụ trách việc tuyển dụng tại các công ty cũng như các học viên đã tốt nghiệp hiện đang làm việc thực tế tới trường được coi là cơ hội đem lại những thông tin mới nhất về tình hình tuyển dụng cũng như động thái mới nhất của các doanh nghiệp.Cung cấp ý kiến quý báu của các công ty, sử dụng những ý kiến đó để khiến học viên có hứng thú, có động lực và có cái nhìn cụ thể hơn về hướng tìm tìm việc làm.

Phỏng vấn cá nhân

Từ nội dung tuyển dụng, kết hợp với cá tính, năng lực cũng như mong muốn của học viên mà tìm ra các công ty phù hợp, tiến hành tư vấn chi tiết cho học viên. Bộ phận tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm có các chuyên viên thường trực, sẵn sàng giải đáp các thắc mắc của các học viên.

Hỗ trợ sau khi tốt nghiệp

Ngoài giáo viên chủ nhiệm và nhân viên tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm việc làm, còn cung cấp những nhân viên tư vấn có chuyên môn trong lĩnh vực hỗ trợ việc làm, có thể tư vấn cho học viên từ các vấn đề mà họ đang lo lắng hoặc rộng hơn có thể tư vấn về định hướng nghề nghiệp trong tương lại. Có những trường thiết lập bộ phận chuyên tư vấn để học viên có thể tới chia sẻ những vấn đề mà họ không tiện chia sẻ với giáo viên chủ nhiệm.

Các buổi giới thệu về các công ty

Tổ chức các buổi giới thiệu, mời các công ty đã từng sử dụng học viên của trường và nhiều công ty khác tới trường.Do mời được các công ty đã từng sử dụng học viên của trường nên sẽ dễ dàng hơn trong việc thu hút học viên cũng như có tạo điều kiện cho học viên có được cơ hội phỏng vấn trực tiếp với người phụ trách tuyển dụng.

Mô phỏng bài thi, mô phỏng phỏng vấn

Hướng dẫn học viên cách viết lý lịch, hướng dẫn về các bài thi vào các công ty cũng như về các bài thi về kiến thức thông thường, viết luận, thực hiện các cuộc hội thảo cũng như tiến hành mô phỏng các bài thi cho học viên làm quen. Tư vấn kỹ năng phỏng vấn có phỏng vấn cá nhân và tập thể, thảo luận phỏng vấn...tùy thuộc vào từng loại hình mà sắp xếp tư vấn phù hợp .

Tư vấn nghề nghiệp

Tư vấn để học viên sau khi tốt nghiệp thuận lợi tìm được việc làm, ngoài ra các trường chuyên môn cũng cung cấp tư vấn và hỗ trợ chuyển đổi công việc hoặc đi làm lại. Ngoài ra, các tổ chức như Hội học sinh đồng niên, mạng Internet liên kết các học viên ưu tú của trường, do các hoạt động giao lưu về công việc mà trở nên thân thiết với nhau. Có trường còn tổ chức các cuộc hội thảo và mời những người đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực làm việc tới trò chuyện với học viên.