ကျွန်တော်တို့အသင်း၏အသင်းဝင်ကျောင်းများတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှကျောင်းသားများလက်ခံပေးနေသောကျောင်းများ

No. ကျောင်းစာရင်း ဂျပန်နိုင်ငံတွင်ကျောင်းတက်ရန် အတိုင်ပင်ခံကောင်တာ
1 東京YMCA医療福祉専門学校
2 東京未来大学福祉保育専門学校 info-tokyo-fukushi@sanko.ac.jp
3 早稲田速記医療福祉専門学校 w-sokki@kawaguchi-g.ac.jp
4 大原簿記公務員医療福祉保育専門学校立川校 info@mail.o-hara.ac.jp