Study and Work in TOKYO
東京で学び、働く

東京で日本語を学び、専門技術・技能を身につけて就職を目指そう!

自動車整備分野

thợ sửa ô tô(22‘34“)
Có phụ đề tiếng việt

美容分野

美发师(17‘49“)
(字幕&Narration:簡体字)

thợ làm tóc(17‘49“)
(Có phụ đề tiếng việt)
  

ホテル分野

nhân viên khách sạn(13‘16“)
Có phụ đề tiếng việt

IT情報技術分野

资讯科技(14‘43“)
(簡体字幕)