Study and Work in TOKYO
東京で学び、働く

東京で日本語を学び、専門技術・技能を身につけて就職を目指そう!

To Everyone Wishing to Study at a Japanese-Language School Japanese-language schools in Tokyo are the best choice!Certified

ข้อมูลโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
(สถาบันการศึกษา)

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเป็นสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นแก่ชาวต่างชาติที่ไม่ได้พูดภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ ผู้ที่เข้าเรียนในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่กระทรวงยุติธรรมประกาศไว้จะได้รับวีซ่า "นักเรียน" แม้แต่ในบรรดาสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนประเภทต่างๆ *(มาตรา 134 ของกฎหมายการศึกษาของโรงเรียน) ที่ได้รับการอนุมัติตามกฎหมายการศึกษาของโรงเรียนจะจัดอยู่ในประเภท "โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น"

*เป็นประเภทโรงเรียนที่กำหนดไว้ในกฎหมายการศึกษาของโรงเรียนในปี 1947 และกลายเป็นหลักของระบบโรงเรียนอาชีวศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ในปี 1976 โรงเรียนประเภทต่างๆ เป็น "โรงเรียน" ทางการที่กำหนดโดยกฎหมายการศึกษาของโรงเรียนเช่นเดียวกับโรงเรียนอาชีวศึกษา เราให้การศึกษาคล้ายกับการศึกษาในโรงเรียน โดยอยู่นอกเหนือโรงเรียนมัธยมต้น มัธยมปลายและมหาวิทยาลัย มีโรงเรียนแห่งชาติ รัฐและเอกชน โรงเรียนเอกชนหลายแห่งได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว

Why choose a certified school? Five advantages!

ข้อที่ 1 แตกต่างกันอย่างไรในทางกฎหมาย?

"โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น" เป็นสถาบันการศึกษาที่มีตำแหน่งเป็น "โรงเรียน" ในกฎหมายการศึกษาโรงเรียนของประเทศญี่ปุ่น สามารถขอวีซ่า "นักเรียน" ได้หากเป็นสถาบันที่กระทรวงยุติธรรมประกาศ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับอนุมัติตามกฎหมายจะถูกกำหนดชั่วโมงเรียนและจำนวนครูตามจำนวนนักเรียน ขนาดของห้องเรียนและการมีอาคารเรียนเป็นของตนเองเอาไว้อย่างละเอียด มีการบริหารเป็นทางการ เช่น ความจำเป็นในการสมัครเพื่อเพิ่มจำนวนนักเรียน

เนื่องจากมีอาคารเรียนเป็นของตนเอง คุณจึงสามารถเรียนในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบได้ นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนหลายแห่งที่เน้นกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น ชมรม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นตลอดเวลา โรงเรียนที่ไม่ได้รับอนุมัติจะสามารถเปิดในสถานที่เช่าได้ ดังนั้นคุณอาจจะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศของโรงเรียน เช่น การเรียนการสอนในห้องเดียวของอาคาร

 • ข้อที่ 2 ส่วนลดนักเรียน

  หากเป็นโรงเรียนที่อนุมัติ คุณจะสามารถใช้บัตรโดยสารสำหรับนักเรียนได้ นอกจากนี้ ยังเห็นระบบ "ส่วนลดนักเรียน" ได้ตามหอศิลป์หรือพิพิธภัณฑ์ ฯลฯ มีไว้สำหรับโรงเรียนที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น และสามารถช่วยในด้านการเงินได้ด้วย นักเรียนจากโรงเรียนที่ไม่ได้รับอนุมัติจะไม่มีส่วนลดสำหรับนักเรียนและต้องจ่ายเป็นราคาทั่วไป

 • ข้อที่ 3 หลักสูตรเตรียมความพร้อม

  โดยหลักการแล้วจะต้องศึกษาในโรงเรียนประเทศบ้านเกิด 12 ปีก่อนจึงจะสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาของญี่ปุ่นได้ อย่างไรก็ตาม นักเรียนต่างชาติจากประเทศหรือภูมิภาคที่เรียนไม่ถึง 12 ปีก็มีสิทธิ์เข้าเรียนได้โดยเรียน "หลักสูตรเตรียมความพร้อม" ให้จบในญี่ปุ่นเป็นเวลา 1 ปี โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นหลายแห่งที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลโตเกียวมี "หลักสูตรเตรียมความพร้อม" ที่กำหนดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • ข้อที่ 4 เรียนที่โตเกียว

  โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับอนุมัติในโตเกียวจะมีการตรวจสอบและประเมินรายการต่างๆ เช่น "ปรัชญาและวัตถุประสงค์การศึกษา" "การบริหารโรงเรียน" และ "คณาจารย์และเจ้าหน้าที่" ด้วยตนเองเพื่อวางตำแหน่งในฐานะโรงเรียนที่เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น นอกจากนี้การเปิดเผยเรื่องเหล่านั้นต่อสาธารณชนยังมีเป้าหมายเพื่อรับประกันคุณภาพของโรงเรียนและการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเชิงปฏิบัติ เพื่อให้คุณไม่ได้รับเพียงแต่ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นสำหรับการผ่านคุณวุฒิและการสอบเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถด้านอาชีพที่จำเป็นในเส้นทางอาชีพของคุณด้วย

 • ข้อที่ 5 ตัวเลือกที่มีเฉพาะในโตเกียว

  ไม่ใช่แค่ผู้คนเท่านั้นแต่เรื่องต่างๆ มากมายยังรวมอยู่ในโตเกียว ไม่เพียงแต่วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของญี่ปุ่น แต่แรงกระตุ้นมากมายในโตเกียวที่มีการรวมไว้หลากหลายวัฒนธรรมจะกลายเป็นแรงจูงใจให้พยายามต่อไปได้ นอกจากนี้ บริษัทหลายแห่งยังรวมตัวอยู่ในโตเกียวจึงช่วยให้คุณขยายทางเลือกในอาชีพได้ง่ายขึ้นหลังจากสำเร็จการศึกษา ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามีตัวเลือกมากมายสำหรับสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นข้อดีที่ไม่เหมือนใครของโตเกียว

ประเด็นสำคัญในการเลือกโรงเรียน

 • เนื้อหาบทเรียน

  จำเป็นต้องตรวจสอบล่วงหน้าให้ดีว่าหลักสูตรเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือไม่ และระดับของเนื้อหาบทเรียน

 • สถานะของนักเรียนที่กำลังศึกษาโดยแยกตามประเทศ

  โรงเรียนแต่ละแห่งมีลักษณะพิเศษในการรับนักเรียน เช่น โรงเรียนที่เน้นชาวจีน โรงเรียนที่มีนักเรียนชาวเวียดนามเป็นส่วนใหญ่ และโรงเรียนที่เปิดรับจากประเทศต่างๆ

 • ระบบค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษา

  ควรตรวจสอบล่วงหน้าว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไรไม่เพียงแต่ตอนเข้าเรียนเท่านั้น แต่รวมถึงจนกว่าจะจบการศึกษาด้วย บางโรงเรียนมีระบบทุนการศึกษาของตัวเอง

 • ที่ตั้ง

  เมืองใหญ่มีข้อด้อยตรงค่าครองชีพที่สูง แต่ก็มีข้อดีตรงหางานพาร์ตไทม์ได้ง่ายขึ้น โรงเรียนหลายแห่งในท้องถิ่นมีหอพักเตรียมไว้ครบครัน และมีข้อดีตรงค่าครองชีพที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับเมืองใหญ่ เช่น ค่าที่พัก จึงควรคิดให้รอบคอบว่าแบบไหนเหมาะกับคุณที่สุด

 • การสนับสนุนการดำรงชีวิต

  มีหอพักนักศึกษาไหมถ้ามีก็พักตรงนั้น แต่ถ้าไม่มีแล้วมีระบบช่วยจัดหาอพาร์ทเมนต์หรือไม่ นอกจากนี้ ประเด็นสำคัญในการเลือกโรงเรียนคือ มีการช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตหรือไม่ เช่น ช่วยแนะนำงานพาร์ตไทม์ให้ได้หรือไม่

 • ประวัติการเข้าศึกษาต่อและระบบแนะแนว

  หากต้องการเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยหรือบัณฑิตวิทยาลัยหลังจากเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ควรเลือกโรงเรียนที่มีประวัติการเข้าศึกษาต่อโรงเรียนที่คุณต้องการ นอกจากในข้อมูลโรงเรียนและโบรชัวร์แล้ว คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับการแนะแนวทางศึกษาต่อหรือประวัติการเข้าศึกษาต่อผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์กับโรงเรียนได้โดยตรง

รายชื่อโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่อนุมัติในโตเกียว

 • Toa Language Institute

  Akasaka Kazan Building, 2-17-47 Akasaka, Minato-ku 107-0052

  TEL.03-5575-6303

  http://toagakuin.kazankai.org/jp.html

 • ABK College

  The parent organization of the ABK COLLEGE, the Asian Students Cultural Association, was established in 1957.
  We have been supporting exchange students living in Japan as a public institution for more than 70 years
  With respects to the thoughts and wishes behind our founding, we will continue to adapt to the age we live in.

  2-12-12 Honkomagome, Bunkyo-ku 113-0021

  TEL.03-6912-0756

  https://www.abk.ac.jp//

 • Kyoritsu Japanese Language Academy

  Kyoritsu Ikueikai Building, 2-17-12 Yushima, Bunkyo-ku 113-0034

  TEL.03-5805-0381

  http://en.kyoritsu.ac.jp/

 • Japanese Language School affiliated with Chuo College of Technology

  Our school is a group school of Incorporated Educational Institution Chuo College of Technology, a leader in education in Japan with an advanced educational record which was established in 1909.
  Since our school opened, we have focused on improving the educational environment. The new school building provides an even more comfortable learning environment, which began in August 2019.
  The foundation of education is "steady and reliable", which is the school policy of Chuo College of Technology. Not only do our faculty and staff teach Japanese, but they also support the daily life of international students so that they can concentrate on learning Japanese every day. The staff works closely together to give serious instruction with care.

  1-4-8 Higashi-tabata, Kita-ku 114-0013

  TEL.03-3895-1909

  http://en.chuo-j.ac.jp/

 • Akamonkai Japanese Language School - Nippori Campus

  The school is located near JR Nippori station (4 mins walk). Currently, around 1,800 students from about 50 countries are enrolled in the school (including Main Campus). Classes are carefully organized according to a level of Japanese, learning speed, and a purpose of study, so students are able to study in their suitable classes. The main campus has a self-study room and PC room available for 24 hours to support students’ study. Our multilingual staff are also always available to support students on various administrative procedures and daily issues, such as diseases and injuries, in their lives in Japan.

  2-54-4 Nishi-nippori, Arakawa-ku 116-0013

  TEL.03-3806-6106

  https://www.akamonkai.ac.jp/thai/

 • Akamonkai Japanese Language School - Main Campus

  The school is located near JR Nippori station (10 mins walk) and Mikawashima station (5 mins walk). Currently, around 1,800 students from about 50 countries are enrolled in the school (including Nippori Campus). Classes are carefully organized according to a level of Japanese, learning speed, and a purpose of study, so students are able to study in their suitable classes. The main campus has a self-study room and PC room available for 24 hours to support students’ study. Our multilingual staff are also always available to support students on various administrative procedures and daily issues, such as diseases and injuries, in their lives in Japan.

  6-39-12 Higashi-nippori, Arakawa-ku 116-0014

  TEL.03-3806-6102

  https://www.akamonkai.ac.jp/thai/

 • Toyo Language School

  With our original education system called JCT, we support each student's growth basis for target setting by the individual counseling.
  Toyo Language School offers 5 study plans matching those needs such as Professional Training College, University, Graduate School, Art University, Find Employment, and supports each and every student to reach their goal. In order to help with any lack of communication in Japanese, over 1,000 Japanese guests join our classes and events, offering students an opportunity to practice their newly acquired skills.

  7-6-3 Nishi-kasai, Edogawa-ku 134-0088

  TEL.03-5605-6211

  https://www.tls-japan.com/thai

 • The Naganuma School

  Since its foundation in 1948, our focus is to enhance our students' Japanese communication skill. For this purpose, we employ small class style to give our students full of conversational time in Japanese. We provide goal-oriented courses, namely working, studying or living in Japan and our experienced teachers assist you in achieving individual goals. Another attractive feature of our school is its learning environment, where you always see so many students from around 50 nations.
  Under this environment, our students from different countries experience cross-cultural exchanges, not just language exchange but also values and thoughts so that real dialogue ability with mutual understanding and respect is fostered.

  16-26 Nampeidai-cho, Shibuya-ku 150-0036

  TEL.03-3463-7261

  https://www.naganuma-school.ac.jp/

 • Tokyo Kogakuin Japanese Language School

  This traditional Japanese language school was opened in 1971. It is one school in an educational foundation that adheres to the strict standards of private school law in Japan. Vocational colleges incorporating a four-year university studies course are also contained within the educational foundation. Students not only from Asia but from all over the world study here. There is an at-home atmosphere at our schools, where each student receives personal and individualized care. The Japanese language school is accessible from two major train stations. It is also located near the expansive Shinjuku Park, so the school is quiet and relaxed. Finally, tuition fees are not expensive, according to the will of the founder of the educational foundation.

  5-30-16 Sendagaya, Shibuya-ku 151-0051

  TEL.03-3352-3851

  http://www.technos-jpschool.ac.jp/

 • KCP International Japanese Language School

  Ever since the establishment KCP has been making utmost effort in supporting the young students all over the world achieve their dreams. For the young students who live in the 21st century to work their way out for the future they strive for, it is essential for them to educe their potential ability and find the true joy of learning as independent learners. KCP has been making pepetual effort in providing supreme learning environment in both hardware and sofware for these students to lead rich and fruitful study abroad life in Japan.
  Please believe in your possibility and set your goal high for the study abroad, we all look forward to working with you for the realization of your dream.

  1-29-12 Shinjuku, Shinjuku-ku 160-0022

  TEL.03-3356-2359

  http://www.kcpinternational.com

 • Sendagaya Japanese College

  Sendagaya Japanese College was established in 1975 and is recognized by the Japanese Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology as an official preparatory education institution. Many of our graduates continue their studies at universities and graduate schools and many also enter universities and vocational schools through designated recommendation. We have classes from beginner to advanced level in which you can study Japanese at your own pace. The multilingual staff of our student office is available 24/7 to make your student life in Japan as safe as possible.

  1-1-6 Shimo-ochiai, Shinjuku-ku 161-0033

  TEL.03-5337-7001

  https://www.jp-sjs.ac.jp/th/

 • Shinjuku Japanese Language Institute

  2-9-7 Takadanobaba, Shinjuku-ku 169-0075

  TEL.03-5273-0044

  https://www.sng.ac.jp

 • Japanese Language School Affiliated with Tokyo International University

  Opened in 1987 as a Japanese language school attached to a university. Featuring full-time system, we have strength in sending students to higher educations in Japan, and giving students various Japanese cultural experiences.

  4-23-23 Takadanobaba, Shinjuku-ku 169-0075

  TEL.03-3371-6121

  http://www.jpschool.ac.jp/english/index

 • Eastwest Japanese Language School

  We offer numerous opportunities for students to interact with Japanese people, such as participating in exchange classes with various organizations, regional events, or sports activities with university students. Students learn real Japanese through their interactions with Japanese people, and gain a deeper understanding of Japan and Japanese culture.

  2-36-9 Chuo, Nakano-ku 164-0011

  TEL.03-3366-4717

  http://www.eastwest.ac.jp/

 • Meros Language School

  Located in Ikebukuro which has easy access. In the other hand, around Meros is quiet and suitable environment for study. Offering various levels of classes, each student can choose classes depending on his/her own needs and levels. In all levels, curricula are make up to improve "practical Japanese" and "Communication skill". In addition to, we also offer various activities not only studying Japanese program. Students can make their Japanese life more enjoyable with learning Japanese culture, talking with Japanese students, and so on.

  2-45-7 Higashi-ikebukuro, Toshima-ku 170-0013

  TEL.03-3980-0068

  http://www.meros.jp/

 • ISI Language College

  ISI Language College, acknowledged as Incorporated School, has an abundant curriculum including Job hunting class, University preparation class, Conversation class and other elective class, which has attracted students from 35 different countries. Enrollment rate and employment rate is one of the main features of the school. It is a 7 story building located in Ikebukuro, with a well-designed environment for study. Furthermore, all types of events take place every month in order to experience the local Japanese culture as well as to deepen the cross-cultural understanding. It is very popular among students.

  1-13-13 Minami-ikebukuro,Toshima-ku 171-0022

  TEL.03-5957-2410

  https://www.isi-education.com/th/