โรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมของเราและรับนักเรียนต่างชาติได้

No. รายชื่อโรงเรียน ช่องทางให้คำปรึกษาเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศ
1 TOHO GAKUEN Sound Technology College inter@tohogakuen.ac.jp
2 TOHO GAKUEN Media Training College inter@tohogakuen.ac.jp
3 TOHO GAKUEN Film Techniques Training College inter@tohogakuen.ac.jp
4 TOKYO ANNOUNCE GAKUIN Performing Arts College inter@tohogakuen.ac.jp