Study and Work in TOKYO
Học tập, làm việc tại Tokyo

Học tập tại Tokyo, học tiếng Nhật dùng trong công việc, trang bị kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn để tìm việc!

Thu thập thông tin

1-1 Cách tìm thông tin khi ở trong nước

Để thực hiện được giấc mơ du học tại Nhật Bản thì việc tìm hiểu trước thông tin rất quan trọng. Hãy dùng nhiều cách để thu thập thông tin dựa vào mục đích du học cũng như nguyện vọng sau khi tốt nghiệp.

Internet Tra bằng từ khóa “日本” hay “留学” thì có thể tìm được những trang thông tin đa dạng và cả những blog về kinh nghiệm du học.
Tạp chí thông tin, thông báo trong trường Điểm mạnh của những ấn phẩm in như tạp chí thông tin về du học hay tờ rơi của trường là có thể so sánh kĩ lưỡng thông tin của nhiều trường.
Công ty giới thiệu du học Công ty giới thiệu du học là nơi có rất nhiều thông tin liên quan tới du học. Tuy nhiên cần chú ý vì một số nơi có tính phí tư vấn hay hỗ trợ.
Người có kinh nghiệm du học Học hỏi kinh nghiệm của bạn bè, đàn anh đàn chị từng có kinh nghiệm du học thực tế không chỉ giúp bạn có thêm thông tin cụ thể về học tập mà còn cả thông tin về sinh hoạt tại nước đó.

例:Chia sẻ về kinh nghiệm du học Message from senior

Huynh Ba Truyen
Huynh Ba Truyen

Tokyõ köka Cao đẳng ô tô Setagaya

Bảo dưỡng

Cao Thị Diễm
Cao Thị Diễm

Trường chuyên môn điện tử Nhật Bản

Khoa ứng dụng di động

Dam Than Huu
Dam Than Huu

Trường chuyên môn điện tử Nhật Bản

Khoa bảo dưỡng ô tô

Sử dụng công ty giới thiệu du học

Công ty giới thiệu du học có nhiều thông tin và còn làm thủ tục thay cho bạn nên khá tiện lợi. Nhưng mặt khác lại chỉ có thể giới thiệu một số trường nhất định hay mất phí khi cần hỗ trợ tại nước ngoài nên cần chú ý khi thông qua công ty giới thiệu du học. Hãy tham gia hội thảo tư vấn để xem xét kĩ về chi phí, nội dung hỗ trợ và người tư vấn có hợp với mình hay không. Bên cạnh đó, một số quốc gia chỉ chấp nhận những công ty được chính phủ công nhận thay mặt bạn làm thủ tục.

Những trang web hữu ích