Study and Work in TOKYO
Học tập, làm việc tại Tokyo

Học tập tại Tokyo, học tiếng Nhật dùng trong công việc, trang bị kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn để tìm việc!

Chọn trường, dự thi

2-1 Kế hoạch từ khi chọn trường cho tới khi dự thi

Trường chuyên môn của Nhật Bản thường nhập học vào tháng 4, cũng có trường nhập học tháng 10 nhưng ở đây chúng tôi xin giới thiệu kế hoạch khái quát khi nhập học vào tháng 4.

Kế hoạch từ khi chọn trường cho tới khi dự thi 2-2 các điểm chú ý khi chọn trường Cho phép nhập học, chuẩn bị nhập học

※Với trường hợp đến Nhật để dự thi Cần phải có visa “lưu trú ngắn hạn” để dự thi. Cần tính toán thời gian xin visa, hạn nộp hồ sơ để chuẩn bị sớm. Chi tiết hãy liên hệ với trường định dự thi.