Study and Work in TOKYO
Học tập, làm việc tại Tokyo

Học tập tại Tokyo, học tiếng Nhật dùng trong công việc, trang bị kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn để tìm việc!

Làm việc tại Nhật

6-3 Đôi lời từ doanh nghiệp, đàn anh đàn chị

Chia sẻ về kinh nghiệm du học Message from senior

Nguyen Thi Thao
Nguyen Thi Thao

Đại học Thẩm mỹ Hollywood

Khóa học Thẩm mỹ, Khoa Thẩm mỹ Toàn diện

Nguyen Thi Hang Nga
Nguyen Thi Hang Nga

Đại học Thẩm mỹ Hollywood

Khóa học Thẩm mỹ và Làm đẹp, Khoa Thẩm mỹ Toàn diện

Nguyen Dieu Lan
Nguyen Dieu Lan

Đại học Thẩm mỹ Hollywood

Khóa học Thẩm mỹ, Khoa Thẩm mỹ Toàn diện

Nguyen Hoang Giang
Nguyen Hoang Giang

Đại học Thẩm mỹ Hollywood

Khóa học nghề làm đẹp, Khoa thẩm mỹ toàn diện

TRẦN LÊ VŨ LÂM
TRẦN LÊ VŨ LÂM

TRƯỜNG THỜI TRANG VÀ MỸ THUẬT MEJIRO

THIẾT KẾ THỜI TRANG CAO CẤP