Study and Work in TOKYO
東京で学び、働く

東京で日本語を学び、専門技術・技能を身につけて就職を目指そう!

โรงเรียนเฉพาะทางคืออะไร

โรงเรียนเฉพาะทางเป็นหน่วยงานการศึกษาสายอาชีพที่จะให้ความรู้ในสายอาชีพที่ให้ปฏิบัติจริงและให้ความรู้ด้านทักษะเฉพาะทาง โดยมีจุดประสงค์เพื่อการเรียนรู้เทคนิค ทักษะ ความรู้ที่จำเป็นสำหรับอาชีพและชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง รวมทั้งได้มีการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา

ข้อดีของการศึกษาต่อที่โรงเรียนเฉพาะทางในญี่ปุ่น

 • คุณจะได้เรียนรู้เรื่องเฉพาะทางที่รองรับประเภทอาชีพที่หลากหลายและเกี่ยวเนื่องกันโดยตรงกับการเข้าทำงาน
 • คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคและความรู้ขั้นสูงและเฉพาะทางซึ่งสามารถใช้ได้ทั่วโลก
 • คุณจะได้รับวุฒิการศึกษา และตั้งเป้าหมายสำหรับการเข้าทำงานหรือเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นก็ได้เช่นกัน

การเข้าเรียนในโรงเรียนเฉพาะทาง หรือเส้นทางชีวิตในอนาคตจากโรงเรียนเฉพาะทาง

การเข้าเรียนในโรงเรียนเฉพาะทาง หรือเส้นทางชีวิตในอนาคตจากโรงเรียนเฉพาะทาง

ระบบการช่วยเหลือ เช่น ค่าเล่าเรียน

นอกจากทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีทุนการศึกษาที่เปิดรับสมัครโดยองค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศและภาคเอกชนด้วย และมีวิธีในการสมัครคือยื่นเรื่องสมัครไว้ก่อนเดินทางมาญี่ปุ่นหรือสมัครหลังจากเข้าเรียนในโรงเรียนแล้ว ทางโรงเรียนอาจมีระบบทุนการศึกษาเป็นของตนเอง, ระบบลดหรือยกเว้นค่าเล่าเรียน เช่น ค่าชั้นเรียน ซึ่งโดยส่วนใหญ่ทุนการศึกษาเหล่านี้จะจัดเป็นส่วนหนึ่งของค่าครองชีพและค่าชั้นเรียนด้วยเช่นกัน

ข้อควรตรวจสอบในการเลือกโรงเรียนเฉพาะทาง

เป็นโรงเรียนที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการหรือไม่
เนื้อหาการสอนและจำนวนผู้สอน
ระบบชี้แนะการเข้าทำงานหรือเส้นทางชีวิตในอนาคตหลังจบการศึกษา
ระบบลดหรือยกเว้นค่าเล่าเรียน ทุนการศึกษา และเงินรวมค่าเล่าเรียน
สถานะการสมัครเข้าเรียนของนักเรียนต่างชาติ

โรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมของเราและรับนักเรียนต่างชาติได้

รายชื่อโรงเรียนที่เป็นสมาชิกของสมาคมโรงเรียนสายอาชีพโตเกียว (METROPOLITAN TOKYO PROFESSIONAL INSTITUTION ASSOCIATION) และมีระบบรับนักเรียนต่างชาติ
มื่อคลิกในสาขาที่คุณต้องการ รายชื่อโรงเรียนที่รับนักเรียนต่างชาติก็จะปรากฏขึ้น และมีลิงก์ไปยังโฮมเพจหลายภาษาหรือภาษาอังกฤษของแต่ละโรงเรียน

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อณประเทศญี่ปุ่น

จุลสารนี้จัดทำขึ้นโดยรัฐบาลกรุงโตเกียวสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อต่างประเทศที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่น

สารบัญ

1.ในการศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ควรมีการเตรียมตัวอย่างไร
 1. ระบบการศึกษาของญี่ปุ่นเป็นอย่างไร
 2. ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนต่างชาติที่กำลังเรียนอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเท่าไร
 3. เงื่อนไขที่จำเป็นในการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นมีอะไรบ้าง
 4. ค่าเล่าเรียนประมาณเท่าไร
 5. สถานภาพการพำนักคืออะไร ในการศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นจะต้องมีสถานภาพการพำนักประเภทใด
2.ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาแบบไหนได้บ้าง
 1. สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นคืออะไร เป็นสถาบันแบบไหน
 2. เงื่อนไขที่จำเป็นในการศึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
 3. เงื่อนไขที่จำเป็นในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้าง
 4. เงื่อนไขที่จำเป็นในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยระยะสั้นมีอะไรบ้าง
 5. เงื่อนไขที่จำเป็นในการศึกษาต่อวิทยาลัยเทคนิคมีอะไรบ้าง
 6. เงื่อนไขที่จำเป็นในการศึกษาต่อวิทยาลัยอาชีวศึกษามีอะไรบ้าง
 7. มีระบบทุนการศึกษาไหม
 8. สามารถทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้ไหม
3.การใช้ชีวิตในญี่ปุ่นเป็นอย่างไร
 1. บัตรประจำตัวผู้พำนักอาศัย (Zairyu Card) คืออะไร
 2. ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่ญี่ปุ่นประมาณเท่าไร
 3. นักเรียนต่างชาติทำงานพิเศษได้ไหม
 4. การติดต่อไฟฟ้า แก๊ส น้ำประปา โทรศัพท์ ต้องทำอย่างไร
 5. การทิ้งขยะทำอย่างไร จะต้องทิ้งเมื่อไร (ขยะและการรีไซเคิล)
 6. ในเวลาฉุกเฉินควรทำอย่างไร
 7. จำเป็นต้องสมัครประกันสุขภาพ และบำนาญแห่งชาติหรือไม่
 8. มายนัมเบอร์ (My Number) คืออะไร
 9. มีขั้นตอนการดำเนินการอะไรที่จำเป็นต้องทำในระหว่างที่ศึกษาอยู่ในญี่ปุ่น
 10. สิ่งที่นักเรียนต่างชาติในญี่ปุ่นต้องคำนึงและระมัดระวังมีอะไรบ้าง