Study and Work in TOKYO
東京で学び、働く

東京で日本語を学び、専門技術・技能を身につけて就職を目指そう!

海外留学関係者向けNewsletter

Newsletter詳細

号 数 発行日
2021.11号(Tiếng Việt) 2021-11-12
Backnumber – Toàn bộ bản dịch https://tsk.or.jp/newsletter/backnumber.php

Topix1: Bắt đầu từng bước tiến hành thủ tục nhập cảnh
Quyết định liên quan đến cho phép nhập cảnh đối với du học sinh, giới hạn 5000 người /ngày đã được thông qua từ ngày 8 tháng 11.
Bởi vì số lượng nhập cảnh bị hạn chế nên chính phủ ưu tiên cho phép nhập cảnh đối với các điều kiện dưới đây:

・Đã nhận được giấy chứng nhận tư cách lưu trú
・Các trường tiếng Nhật, trường chuyên môn nơi nhập học đã có thể chế thống nhất, hoàn thiện
・Đã tiêm vắc-xin (Moderna, Pfizer, AstraZeneca)
* Dự kiến mất 2 tuần để chuẩn bị giấy tờ và tiến hành nhập cảnh trên thực tế
* Dự kiến việc tiến hành nhập cảnh sẽ được tiến hành lần lượt trên thực tế kể từ tháng 1 năm 2022
* Tiến hành cho phép nhập cảnh lần lượt theo ngày được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú
* Hãy liên hệ với trường dự kiến sẽ nhập học để biết thêm thông tin chi tiết
Trang chủ của Bộ giáo dục và đào tạo
https://www.mext.go.jp/a_menu/coronavirus/mext_00144.html


----------------------------------------------------
Hiệp hội các trường dạy nghề tại Tokyo
https://tsk.or.jp
Tìm kiếm thông tin trường tại: https://search.tsk.or.jp/search/
Để ngừng nhận mail, vui lòng truy cập wmail@tsk.or.jp