Study and Work in TOKYO
Học tập, làm việc tại Tokyo

Học tập tại Tokyo, học tiếng Nhật dùng trong công việc, trang bị kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn để tìm việc!

Thu thập thông tin

1-3 Về chế độ giáo dục của Nhật Bản

Tuổi đi học bắt đầu từ 6 tuổi, tính đến hết cấp 2 là 9 năm (tiểu học 6 năm, trung học cơ sở 2 năm) giáo dục bắt buộc. Sau khi trải qua 12 năm giáo dục bao gồm giáo dục bắt buộc và cấp phổ thông trung học (3 năm), sẽ học lên các cơ sở giáo dục nâng cao (đại học, đại học ngắn hạn, trường chuyên môn)

Hệ thống giáo dục trường học Nhật Bản và trường chuyên môn

Cơ sở giáo dục cao độ

Tại Nhật Bản, 70% người tốt nghiệp trường trung học phổ thông sẽ học lên các cơ sở đào tạo cao như trường chuyên môn, đại học. Tỉ lệ học lên trường chuyên môn trên dưới 16 ~17%. Tỉ lệ người tốt nghiệp trung học phổ thông trong khóa học ban ngày của trường chuyên môn khoảng 70%, ngoài ra là người tốt nghiệp hoặc thôi học trường đại học, người từng đi làm, lưu học sinh v.v... Còn tỉ lệ lưu học sinh tốt nghiệp trường tiếng Nhật học lên các cơ sở giáo dục cao là 80% và trong đó trường chuyên môn là một trong những lựa chọn chính của lưu học sinh.

Chi tiết cấp bậc học cuối cùng của người nhập học trường chuyên môn trong Tokyo) năm 2021
(Số trường đào tạo cấp độ cao và số học sinh) Năm học 2021