Study and Work in TOKYO
Học tập, làm việc tại Tokyo

Học tập tại Tokyo, học tiếng Nhật dùng trong công việc, trang bị kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn để tìm việc!

Thu thập thông tin

1-4 Về trường chuyên môn

Trong chế độ giáo dục của Nhật Bản, trường chuyên môn có vị trí là cơ sở giáo dục cao độ giống như đại học. Trường chuyên môn là cơ quan đào tạo nhân lực có chuyên môn và tay nghề đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tỉ lệ tìm được việc làm cao, nhiều người được làm công việc liên quan đến lĩnh vực đã học.
Hãy tham khảo tại “Nhập học trường chuyên môn, học lên cao từ trường chuyên môn” về con đường học lên cao từ trường chuyên môn.

Nhập học trường chuyên môn, học lên cao từ trường chuyên môn

Điều kiện nhập học trường chuyên môn

Điều kiện cơ bản để học tại trường chuyên môn của Nhật là có được tư cách lưu trú “Du học”. Mỗi trường có quy định riêng các điều kiện khác để nhập học nên cần phải kiểm tra trước.

Điều kiện đối với học sinh Điều kiện của trường
Hoàn thành chương trình giáo dục 12 năm
Trình độ tiếng Nhật … Giờ học ở trường chuyên môn sử dụng hoàn toàn tiếng Nhật
1-2 Tham khảo “Năng lực tiếng Nhật và Trường tiếng Nhật
Khả năng kinh tế (Khả năng chi trả kinh phí)
→Là tiền cần thiết để chi trả học phí, sinh hoạt phí
Là trường được công nhận
Khóa học ban ngày
→Khóa học tối của trường chuyên môn chưa được cấp tư cách lưu trú.

Tùy vào chế độ giáo dục của nước đó mà không cần hoàn thành 12 năm học cũng vẫn có thể nhập học. Chi tiết hãy xác nhận với trường định du học.

Học phí trường chuyên môn

Trường chuyên môn hầu hết là trường tư nên học phí khá cao nhưng thời gian học ngắn hơn đại học nên tính tổng lại rẻ. Số tiền trung bình nộp năm đầu tiên bao gồm cả tiền nhập học khoảng 127.6 vạn yên (1 triệu 276 nghìn yên) (năm 2021). Tuy nhiên, tùy từng khoa, ngành lại có mức phí khác nhau.

Hãy tham khảo học phí theo ngành trong Tokyo tại đây

Học phí trường chuyên môn
Học phí trường chuyên môn

Khác nhau giữa trường chuyên môn và trường đại học

Đặc trưng của trường chuyên môn là có thể tập trung học môn chuyên ngành, sau khi tốt nghiệp tỉ lệ làm công việc liên quan đến nội dung học tại trường rất cao. So với đại học thường học kiến thức rộng thì trường chuyên môn có chương trình học giúp sinh viên trau dồi được kiến thức và kĩ thuật chuyên môn cần thiết cho công việc.

Giới thiếu trường chuyên môn trong Tokyo có nhận lưu học sinh!