Study and Work in TOKYO
Học tập, làm việc tại Tokyo

Học tập tại Tokyo, học tiếng Nhật dùng trong công việc, trang bị kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn để tìm việc!

Cuộc sống của du học sinh

4-3 Thủ tục trong thời gian học tập, nghỉ học, về nước chơi v.v…

Gia hạn thời gian lưu trú

Khi học lên trường chuyên môn từ trường tiếng Nhật hay trong thời gian học mà visa hết hạn thì phải tiến hành làm thủ tục gia hạn trước khi hết hạn. Có thể nộp đơn từ 3 tháng trước ngày hết hạn visa.

Trang web liên quan

Xin gia hạn thời gian lưu trú(Cục quản lí xuất nhập cảnh)

Tham gia bảo hiểm y tế quốc dân

Khi nhập cảnh vào Nhật nếu dưới 20 tuổi thì sau khi 20 sẽ phải tham gia bảo hiểm y tế quốc dân.

Khi nghỉ học

Trường hợp bất khả kháng phải nghỉ học dài ngày thì hãy làm thủ tục “nghỉ học”. Nếu nghỉ trên 3 tháng thì phải về nước tạm thời. Trong thời gian nghỉ không được đi làm thêm.

Nếu thời gian xuất cảnh chưa đến 1 năm…Tại sân bay, hãy điền vào “Thẻ ED dùng cho tái nhập quốc” ý muốn quay lại.
Nếu thời gian xuất cảnh hơn 1 năm…Cần phải xin trước giấy phép tái nhập quốc tại Cục quản lí xuất nhập cảnh rồi mới xuất cảnh.

Trong khi nghỉ học về nước thì không được gia hạn thời gian lưu trú. Cần phải xin lại giấy chứng nhận tư cách lưu trú để nhập cảnh.

Khi xin thôi học

Nếu vì lí do bất khả kháng phải thôi học thì phải báo cho Cục quản lí xuất nhập cảnh trong vòng 14 ngày kể từ ngày thôi học. Trường cũng sẽ nộp danh sách sinh viên thôi học cho cục quản lí xuất nhập cảnh nên nếu vẫn ở lại Nhật với lí do còn visa thì sẽ thành “cứ trú bất hợp pháp”.

Khi muốn nghỉ học hay thôi học, phải tư vấn sớm với trường!

Danh sách trường được ưu tiên đặc biệt cho sinh viên đóng phí

Có chế độ lùi thời hạn nộp cho sinh viên dù đã quá 20 tuổi. Có thể đang kí tại ủy ban thành phố hoặc tại trường. Có thể xem tại link dưới đây để biết trường mình có thuộc diện được ưu tiên không.

Danh sách trường được ưu tiên đặc biệt cho sinh viên đóng phí