Study and Work in TOKYO
Học tập, làm việc tại Tokyo

Học tập tại Tokyo, học tiếng Nhật dùng trong công việc, trang bị kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn để tìm việc!

Cuộc sống của du học sinh

4-4 Khi gặp khó khăn

Khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay học tập trước tiên hãy tư vấn với giao viên phụ trách lưu học sinh của trường. Đặc biêt, liên quan tới visa thì mỗi trường hợp lại có cách giải quyết khác nhau. Không nên dựa vào thông tin bạn bè tư vấn hay truyền miệng mà hãy tích cực sử dụng các nơi tư vấn công.

110

cảnh sát: vụ án, tại nạn

119

gọi xe cấp cứu, báo cháy

118

vụ án, tai nạn trên biển

Các đường link hữu ích

◆Cửa sổ tư vấn tổng hợp◆

Ngoài ra còn có các cửa số tư vấn người nước ngoài của từng quận, thành phố đang sinh sống.

◆Tai nạn, thảm hỏa, rắc rối◆
◆Rắc rối về pháp luật ◆
◆Rắc rối liên quan đến mua sắm, hợp đông v.v…◆
◆Y tế◆
◆Tư vấn khi có ưu phiền◆