Study and Work in TOKYO
Học tập, làm việc tại Tokyo

Học tập tại Tokyo, học tiếng Nhật dùng trong công việc, trang bị kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn để tìm việc!

Hoạt động tìm việc làm

5-1 Con đường sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp trường chuyên môn, lưu học sinh thường đi theo những con đường như “làm việc tại Nhật”, “Về nước tìm việc làm, khởi nghiệp”, “Học tiếp lên cao”. Nếu sinh viên trường chuyên môn làm việc tại Nhật thì cần phải đổi tư cách lưu trú từ “du học” sang visa có thể lao động. Trong đó, liên quan đến làm việc đa số nhận được tư cách lưu trú là “kĩ thuật, tri thức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế”, nhưng gần đây phạm vị làm việc được mở rộng hơn với những tư cách như “điều dưỡng chăm sóc” “kĩ năng đặc định” thì còn có thế làm trong ngành làm đẹp (đặc khu chiến lực quốc gia). Về tình hình tìm việc làm của lưu học sinh có thể tham khảo tại (“Lưu học sinh muốn làm việc tại Nhật Bản” đang tăng)

“Lưu học sinh muốn làm việc tại Nhật Bản” đang tăng

Các dạng việc làm từ trường tiếng Nhật, trường chuyên môn

Các dạng việc làm từ trường tiếng Nhật, trường chuyên môn

Về lao động của sinh viên trường chuyên môn

Về sinh viên tốt nghiệp trường chuyên môn, quan trọng là công việc phải có liên quan tới nội dung đã học.

Khi làm việc với tư cách “kĩ thuât, kiến trức nhân văn, nghiệp vụ quốc tế”

Nhận tư cách “chuyên gia” và tốt nghiệp Lĩnh vực được làm việc Nội dung học tập và nghiệp vụ liên quan

“Kĩ năng đặc định” chế độ lao động mới

Đây là tư cách lưu trú để làm việc được tạo ra với mục đích tiếp nhận nguồn nhân lực người nước ngoài có khả năng làm việc ngay tại các lĩnh vực công nghiệp đang thiếu người. Điều dưỡng chăm sóc, sửa chữa ô tô, xây dựng, khách sạn, nhà hàng v.v… với 12 lĩnh vực được chỉ định. Điều kiện là trên 18 tuổi, đỗ kì thi kĩ năng và kì thi tiếng Nhật.

Trang web liên quan tới “Kĩ năng đặc định”

Điều kiện tuyển dụng: Tương đương hệ đại học -Chương trình Xúc tiến phát triển sự nghiệp du học sinh nước ngoài -

Du học sinh tốt nghiệp các ngành thuộc trường chuyên môn đã được chứng nhận bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được áp dụng tư cách lưu trú "Kỹ thuật - Tri thức nhân văn – Nghiệp vụ quốc tế" giống như những người tốt nghiệp đại học.
Từ trước đến nay, yêu cầu về mối quan hệ giữa nội dung học tập và nội dung công việc tại nơi làm việc rất khắt khe. Đã có trường hợp bị từ chối cấp phép khi chuyển tư cách lưu trú từ du học sang làm việc. Sau khi chương trình này được công nhận, phạm vi việc làm của du học sinh tốt nghiệp các trường chuyên môn dự kiến sẽ được mở rộng, họ sẽ nhận được đối đãi giống như những người tốt nghiệp đại học.

Visa lao động chính liên quan tới lưu học sinh