Study and Work in TOKYO
Học tập, làm việc tại Tokyo

Học tập tại Tokyo, học tiếng Nhật dùng trong công việc, trang bị kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn để tìm việc!

Hoạt động tìm việc làm

5-2 Hướng dần tìm việc của trường chuyên môn

Tại trường chuyên môn có chương trình đào tạo liên quan trực tiếp với công việc tương lại sẽ tổ chức hoạt động tìm việc xem kẽ giờ thực tập ngay sau khi nhập học.

Kế hoạch tìm việc làm trung bình của trường chuyên môn 2 năm

2年制専門学校の平均的な就活スケジュール

Hãy sử dụng trung tâm việc làm

Trường chuyên môn có quan hệ mật thiết với các doanh nghiệp và có cả một mạng lưới rộng với cựu sinh viên làm việc hay khởi nghiệp tại Nhật. Trước khi tìm việc, hãy tư vấn với thầy cô giáo chủ nhiệm và thầy cô giáo phụ trách hướng dẫn xin việc làm.

Khi chưa tìm được việc trước khi tốt nghiệp

Nếu muốn tiếp tục tìm việc sau khi tốt nghiệp thì phải xin đổi tư cách lưu trú sang “hoạt động đặc định”. Về thủ tục cần thiết khi xin, hãy tham khảo mục “Khi lưu học sinh tốt nghiệp các trường đại học tại Nhật tìm việc làm”. Khi xin đổi visa, cần phải có giấy tiến cử của trường, giấy tờ chứng mình có tìm việc trong thời gian học tập tại trường. Trong thời gian tiếp tục tìm việc làm, nếu có giấy phép hoạt động ngoài tư cách lưu trú thì có thể làm thêm trong phạm vi cho phép.

Sổ tay hướng dẫn tìm việc làm cho sinh viên trường chuyên môn

Hướng dẫn tìm việc cho sinh viên trường chuyên môn do Hiệp hội phát hành. Đã nâng cấp sang bản màu và thêm các mục mới như “Tìm việc qua Web”.

Sổ tay hướng dẫn tìm việc làm cho sinh viên trường chuyên môn