Study and Work in TOKYO
Học tập, làm việc tại Tokyo

Học tập tại Tokyo, học tiếng Nhật dùng trong công việc, trang bị kỹ thuật, kỹ năng chuyên môn để tìm việc!

Làm việc tại Nhật

6-2 Bắt đầu làm việc

Hợp đồng lao động, quy tắc làm việc, nội quy công ty

Hợp đồng lao động được quyết định giữa công ty và người được tuyển dụng. Những quy tắc về làm việc giữa công ty và toàn bộ nhân viên làm việc trong công ty lại được quy định riêng (Với công ty có trên 10 nhân viên). Nếu hợp đồng lao động có nội dung khác với quy tắc làm việc thì phải ưu tiên nội dung của quy tắc làm việc. Có một số nội quy riêng của từng công ty, văn phòng, phòng ban không được viết trong hợp đồng lao động cũng như quy tắc làm việc.

Chuyển việc, thôi việc

Khi chuyển việc hay thôi việc phải xin thôi việc hay nộp đơn xin thôi việc theo quy tắc lao động. Sau khi thôi việc, trong vòng 14 ngày phải nộp “Báo cáo liên quan tới thời hạn hợp đồng” cho Cục quản lí xuất nhập cảnh. Sau khi thôi việc có thể tìm công việc khác những sau 3 tháng sẽ không còn là tư cách lưu trú đã cấp nên sẽ bị thu hồi lại tư cách lưu trú.

Chuyển việc tại Nhật có lợi hay bất lợi?

Nhật Bản có một thời gian dài áp dụng chế độ “tuyển dụng 1 lần” hay “tuyển dụng trọn đời” nên vẫn còn suy nghĩ không tốt về chuyển viêc. Chuyển việc có thể ảnh hưởng tới quá trình thăng tiến trong công việc. Tuy nhiên, gần dây các doanh nghiệp chú trọng hơn tới kinh nghiệm nên có quan tâm tới tuyển dụng lại.

Với người nước ngoài chuyển việc có visa lao động thì cần chú ý vì tùy loại visa mà thủ tục sau khi chuyển việc khác nhau.

Bảo hiểm thất nghiệp

Sau khi vào công ty, nếu đóng bảo hiểm lao động 12 tháng thì sau khi thôi việc có thể được nhận hỗ trợ thất nghiệp. Bảo hiểm thất nghiệp có thể thay đổi tùy thuộc vào thời gian làm việc.

Trang web hữu ích

◆Cửa sổ tư vấn lao động dành cho người nước ngoài◆